top of page

Brandstoffen en calorische waarde

 

Houtblokken
Houtpellets

Houtblokken en houtbriketten zijn in Europa nog steeds een veel gebruikte, gemakkelijke en goedkope energiebron voor gebruik -in met name- relatief kleinere installaties.

Pellets worden gemaakt van onder hoge druk samengeperst zaagsel, zonder additionele kleefmiddelen. Voor gebruik in haar ketels beveelt Topling DIN+ of ENplus (Europese Norm EN 14961-2) kwaliteit aan.

Houtsnippers
Zaagsel

Houtsnippers zijn veelal een residu, het “afvalproduct”, van houtkap en houtverwerking en -bewerking. Ze worden bijvoorbeeld gegenereerd met zgn. shredders: fabrieksmatig, in het bos, thuis of op de stortplaats, waar –bij voorkeur- droog hout tot snippers wordt vermalen. 

Zaagsel is eveneens een mogelijke bron van energie voor moderne geautomatiseerde ketels. Het best uiteraard droog, maar het kan - met weliswaar een lagere energie opbrengst en met aangepast wormwiel t.b.v. transport naar de vuurhaard – ook vochtig aangewend worden .

Stro / Miscanthus

Stro is een “bijproduct” van de landbouw; gedroogde granen zonder korrel. Stro wordt gebruikt voor veel verschillende doeleinden, waaronder ook als brandstof voor moderne ketels.

Een vergelijkbare brandstof is hoog renderend Olifantsgras (Miscanthus); een tegenwoordig meer en meer speciaal voor dit doel geplant en geoogst gewas.

bottom of page