top of page

Ontwikkeling, ontwerp, fabricage, distributie, levering (en installatie) van heet-water en stoomketels voor toepassing in o.a. centrale-verwarming systemen.   

In de vele jaren van haar bestaan als vooraanstaande producent van watervoerende CO2 neutrale verwarmingsketels voor de centrale verwarming, heeft Topling zich continu toegelegd op kwaliteitsverbetering en de reductie van milieubelasting. Dit heeft geleid tot een toonaangevende positie met een groeiend marktaandeel in heel Europa en tot de absolute nr. 1 keuze als het gaat om het efficiënt, ecologisch en duurzaam stoken met pellets, houtblokken, -zaagsel, -snippers of briketten. 

In al zijn onnavolgbare wijsheid heeft de Minister per 20 maart 2019 (publicatie Staatscourant) gemeend om de subsidies op biomassaketels te halveren. Dit slaat onder andere terug op onze BioTopling en EcoTOP series. 

TKP

TKM,TK en TKV

BIOTOPLING

BT Compact

TURBOTOPLING

EcoTOP

3BT

KPR

SASP

Energie/warmte uit biomassa. Vermogens van 15 kW t/m 10 MW. Efficiënt en CO2 neutraal      

 

Ecologie

"TOPLING" d.o.o. hecht een zeer grote waarde aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het voorkomen van milieuschade, de aandacht voor ecologie en de zorg voor duurzaamheid, worden dan ook zeer hoog in het vaandel gedragen.  

Topling doet er binnen haar vermogen alles aan om eventuele restproducten en schadelijke uitstoot door het productieproces te voorkomen dan wel te neutraliseren en zij controleert dan ook systematisch op alle mogelijke negatieve invloeden die haar processen kunnen hebben op de natuurlijke omgeving.

Uiteraard voldoet Topling in haar productieproces, procedures en producten aan alle wetgeving en blijft -ruimschoots- binnen alle gestelde grenzen.  

Efficientie

"TOPLING" heeft een continu investeringsprogramma in productie technologie, kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Dit biedt de klanten de zekerheid van een hoogwaardig product: uiterst efficiënt en betrouwbaar. Gecombineerd met de probleemloze werking en een lange technische levensduur, resulteert dit in een zeer gunstige terugverdientijd op de investering

De filosofie die ten grondslag ligt aan het ondernemings succes van "TOPLING" is gebaseerd op het vervaardigen van de meest hoogwaardige producten, gebruik makend van de beste materialen en grondstoffen, met als resultante uitermate tevreden klanten. Kwaliteit in product en service!

 

Voor verschillende onderdelen die extern betrokken worden, werkt Topling zeer nauw samen met o.a.:

bottom of page