top of page

TURBOTOPLING

Voor gebruik met hout,

Download

Overige producten

In het kort:

​De TURBOTOPLING werkt op basis van pyrolyse (Grieks: uit elkaar halen met vuur). In het verbrandingsproces brandt het hout volledig op met een minimale CO2 uitstoot in de rook gassen. De verbranding is tweeledig en vindt plaats in twee afzonderlijk verbrandingskamers.  In de eerste vindt scheiding plaats van de verschillende koolwaterstof verbindingen. In het tweede deel worden deze verbindingen volledig verbrand. Als brandstof wordt hout gebruikt met een vochtgehalte van ten hoogste 25%. In de praktijk betekent dit dat het gebruikte hout op een natuurlijke wijze tenminste 12 maanden is gedroogd.

.
Deze ketels worden in serie geproduceerd in een vermogens range van 15 kW tot 500 kW. In speciale productie, op verzoek, kunnen deze ketels zelfs geproduceerd worden tot een vermogen van 1 MW.
De toegepaste brandstof kan hout zijn, houtafval of briketten.
De opslag- en verbrandingskamers zijn voldoende groot om hout op te slaan voor een continue verbranding gedurende 12 uur. Voor hoeveel meer een lading hout zal volstaan, is uiteraard uiteindelijk afhankelijk van de benodigde energie voor het te verwarmen gebouw en de ingestelde temperatuur.
De ketel efficiency is 93%. De emissie van rookgas is in lijn met de normen van de Europese Unie, waardoor dit product kan worden beschouwd als een milieuvriendelijke, ecologische ketel.

De digitale ketel regeling handhaaft de ingestelde watertemperatuur in de ketel m.b.v. een  circulatiepomp en ventilatoren. De ketel is ontworpen, gefabriceerd en getest volgens de Europese norm EN 303.5. De ketel kan  rechtstreeks aangesloten op het CV systeem worden gebruikt , maar de efficiency wordt verhoogd in combinatie met een buffervat, met -als vuistregel-  een inhoud van 50 liter per 1 kW vermogen.

 

 

  • De gebruikte methode in deze ketels is pyrolyse (vergassing). Hierbij wordt het hout nagenoeg volledig verbrand met een minimum aan CO uitstoot in de rookgassen.

  • De vuurhaard waar het hout wordt verbrand, bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de koolwaterstofverbindingen afgescheiden en in het tweede deel volledig verbrand.

  • Hout met een maximale vochtigheid van 25% kan in deze ketels gebruikt worden.

  • De ketels worden seriematig geproduceerd in een vermogensrange van 15 kW tot 500 kW

  • Brandhout, grote stukken hout en houtbriketten kunnen als energiedragers worden gebruikt. De vuurkamer is groot genoeg voor een continue verbranding gedurende 10 uur.

  • De digitale besturing zorgt voor het handhaven van de ingestelde watertemperatuur, samen met de circulatiepomp en de rookgasventilator.

  • De ketel is ontwikkeld en wordt geproduceerd volgens de Europese standaard EN303-5.

TKP heet water ketels.​
​Toepassing: hout, kolen, stookolie, pellets​

TKM, TK en TKV heet water ketels.​
​Toepassing: hout, houtbriketten en kolen

BIOTOPLING ketel​.
​Toepassing: pellets, olijven- en perzik pitten​

BT Compact.​
​Toepassing: pellets​

EcoTOP.
​Toepassing: pellets​

TURBO TOPLING Zelfreinigende ketel​
​Toepassing: hout

3BT gecombineerde ketel.​
​Toepassing: biomassa (hout, pellets) en elektro​

KPR Industriële ketel.
​Toepassing: hout, houtbriketten​

SASP automatisch systeem voor biomassa ​verbranding/vergassing
​Toepassing: zaagsel, houtsnippers, pellets​

bottom of page